Izvoz za Kazahstan

 

 

"ER-ŽE" GROUP d.o.o je posle dužih ispitivanja tržišta Kazahstana sklopio izvozni ugovor i ove godine naše sirovine za proizvodnju sladoleda će biti zastupljene u ovoj azijskoj zemlji.