Обука на персоналот

 

 

Во секој миг сме достапни да Ви помогнеме околу решавањето на Вашите проблеми.

Под обука подразбираме:
- разработка на производствениот процес
- oбука на персоналот за производство и продажба
- приспособување и мониторинг на работењето

Покрај обуката, рецептурите, информациите околу трендовите во производството на сладолед и комплетната техничко-технолошка помош можеме да ви ја понудиме и сервисната служба за Вашите машини и витрини.