Bashkëpunimi me ekspertët e Gjermanisë

 

 

Ju njohtojmë se kemi vendosur bashkëpunim këshillues me profesor Uwe Kochin nga Gjermania i cili e mban departamentin për akullore.

Hollësisht