Në vitin 2011 në Novi Sad medalja e artë

 

 

Medalja e artë për vanile

Ju njohtojmë se në vitin 2011 në Panairin e 78-të të Novi Sadit e kemi fituar medaljen e artë për cilësi për pastë vanileje.