Trajnimi i kuadrove

 

 

Në çdo moment jemi këtu t’ju ndihmojmë për zgjidhjen e problemeve Tuaja.
Me trajnim e nënkuptojmë:
-  përpunimin e procesit prodhues
- trajnimin e personelit për prodhim dhe shitje
-  ushtrimin dhe mbikëqyrjen e menaxhimit
Krahas trajnimit, recepturës, informata për trende për prodhimin e akullores dhe përkrahjen e tërësishme teknike-teknologjike mund t’ju ofrojmë edhe mirëmbajtjen e makinave dhe vitrinave Tuaja.